Ofertas de EMPREGO

PEÓN CONSTRUCIÓN CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Decembro de 2019

REQUISITOS:

Experiencia: IMPRESCINDIBLE TER EXPERIENCIA E COñECEMENTOS NO POSTO.

DESCRICIÓN:

CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS, LIMPEZA E PREPARACIóN DAS OBRAS E DAS áREAS DE CONSTRUCIóN.