Ofertas de EMPREGO

XEROCULTOR/A

Santiago de compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 12 de Julio de 2019

REQUISITOS:

Formación: Titulación académica: atención sociosanitaria a persoas dependentes.
Experiencia: Vehículo propio.

DESCRICIÓN:

Levantar, acostar, asear e dar a comida aos usuarios/as da residencia.