Ofertas de EMPREGO

COCIÑEIRO/A

Pino, O

DATA DE PUBLICACIÓN 13 de Agosto de 2019

REQUISITOS:

Formación: GRADUADO/A EN ESO
Experiencia: EXPERIENCIA EN POSTO SIMILAR 2 ANOS DISPOñIBILIDADE DE INCORPORACIóN INMEDIATA

DESCRICIÓN:

SERVIZO á CARTA PRODUCIóN CáTERING XESTIóN DO TEMPO