Ofertas de EMPREGO

CAMAREIRO/A

Pino, O

DATA DE PUBLICACIÓN 13 de Agosto de 2019

REQUISITOS:

Formación: GRADUADO/A EN ESO INGLéS NIVEL MEDIO/AVANZADO VALóRANSE OUTROS IDIOMAS
Experiencia: EXPERIENCIA DE 1 ANO EN POSTO SIMILAR DISPOñIBILIDADE DE INCORPORACIóN INMEDIATA

DESCRICIÓN:

SERVIZO DE ALMORZOS CAFETARíA, COMEDOR E BAR