Ofertas de EMPREGO

PROFESOR/A DE INGLÉS

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 20 de Agosto de 2019

REQUISITOS:

Formación: GRAO/FILOLOXíA INGLESA
Experiencia: VALóRASE EXPERIENCIA DOCENTE

Outros: FORMACIóN PEDAGóXICA

DESCRICIÓN:

CLASES DE INGLéS DE PRIMARIA, E.S.O. E BACHARELATO EN CENTRO PRIVADO