Ofertas de EMPREGO

PROFESOR/A DE CIENCIAS E PROFESOR/A DE LETRAS.

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 20 de Agosto de 2019

REQUISITOS:

Formación: GRAO/DIPLOMATURA DA RAMA CIENTíFICA. GRAO/DIPLOMATURA DA RAMA DE LETRAS.
Experiencia: VALóRASE EXPERIENCIA DOCENTE

Outros: FORMACIóN PEDAGóXICA.

DESCRICIÓN:

DAR CLASE DAS MATERIAS DE CIENCIAS NO BACHARELATO. DAR CLASE DAS MATERIAS DE LETRAS NO BACHARELATO.