Ofertas de EMPREGO

CONSULTOR/A TECNOLOXÍA

Ames

DATA DE PUBLICACIÓN 11 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: PERFIL TIC CON COñECEMENTOS DE ARQUITECTURA.

DESCRICIÓN:

ANáLISE DO MERCADO IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, POTENCIAIS CLIENTES E PROXECTOS ACORDES á ESTRATEXIA DA EMPRESA.