Ofertas de EMPREGO

PERFIL SENIOR FINANZAS

Ames

DATA DE PUBLICACIÓN 11 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: TITULACIóN ACADéMICA DA RAMA EMPRESARIAL.
Experiencia: MáIS DE 5 ANOS DE EXPERIENCIA EN FINANZAS NUNHA EMPRESA DE TECNOLOXíA.

DESCRICIÓN:

AS PROPIAS DO POSTO