Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 12 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: PREFERIBLEMENTE ESTUDOS EN RAMA ADMINISTRATIVA. OUTROS: IMPRESCINDIBLE TOTAL DISPOñIBILIDADE XEOGRáFICA, NIVEL ALTO DE INGLéS E/OU OUTRAS LINGUAS. CAPACIDADE DE TRABALLO EN EQUIPO.VALORABLE BO NIVEL DE EXCEL.
Experiencia: VALORABLE EXPERIENCIA EN TAREFAS ADMINISTRATIVAS.

DESCRICIÓN:

XESTIÓN DOCUMENTAL DE CADA PROXECTO. CONTROL DE PARTES E HORAS. CONTACTO CON PROVEEDORES, ETC.