Ofertas de EMPREGO

XEROCULTOR/A

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 08 de Outubro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: FP AUXILIAR DE ENFERMERÍA/CLÍNICA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
Experiencia: NON NECESARIA

DESCRICIÓN:

AS PROPIAS DA TITULACIÓN