Ofertas de EMPREGO

PROGRAMADOR INFORMÁTICO

Ames

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Outubro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: Ciclo Formativo Grao superior informática.
Experiencia: Requírense coñecementos en PHP, JavaScript, MVC e Symfony. Valoraranse coñecementos avanzados en administración de sistemas Linux.

DESCRICIÓN:

Desenvolvemento da aplicación existente.