Ofertas de EMPREGO

PROGRAMADOR INFORMÁTICO

Ames

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Outubro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: CICLO FORMATIVO GRAO SUPERIOR INFORMáTICA.
Experiencia: REQUíRENSE COñECEMENTOS EN PHP, JAVASCRIPT, MVC E SYMFONY. VALORARANSE COñECEMENTOS AVANZADOS EN ADMINISTRACIóN DE SISTEMAS LINUX.

DESCRICIÓN:

DESENVOLVEMENTO DA APLICACIóN EXISTENTE.