Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Zas

DATA DE PUBLICACIÓN 04 de Novembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: Curso de atención sociosanitaria Certificado de profesionalidade Imprescindible carné de conducir
Experiencia: Dispoñibilidade horaria Incorporación inmediata

DESCRICIÓN:

Realización de tarefas persoais e domésticas