Ofertas de EMPREGO

PROMOTOR/A LIBROS DE TEXTO

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 19 de Novembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: TÍTULO UNIVERSITARIO, PEDAGOXÍA. LETRAS OU SIMILAR.
Experiencia: NON REQUERIDA

Outros: VALORARASE O COÑECIMENTO DO SECTOR EDUCATIVO EN XERAL, POLA FORMACIÓN OU POR TRAXECTORIA VITAL.

DESCRICIÓN:

VISITAS AOS CENTROS EDUCATIVOS PARA DAR A COÑECER O FONDO EDITORIAL DA EMPRESA