Ofertas de EMPREGO

ELECTRICISTA

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 26 de Novembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: TÉCNICO/MEDIO, ENXEÑEIRO TÉCNICO EN ELECTRICIDADE OU ESPECIALIDADES AFÍNS
Experiencia: VALORARASE EXPERIENCIA ESPECÍFICA NO POSTO.IMPRESCINDIBLE TER O CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE.

DESCRICIÓN:

REPARACIÓN E MANTEMENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS