Ofertas de EMPREGO

DEPENDENTE/A DE CARNICERÍA

Rianxo

DATA DE PUBLICACIÓN 27 de Novembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: ESO
Experiencia: TRABALLOS CARA O PÚBLICO

DESCRICIÓN:

TAREFAS PROPIAS DE DEPENDENTE/A (ATENCIÓN Ó PÚBLICO, CAIXA, CONTROL DE STOCK..) E DE CARNICERÍA (DESPEZAR CARNE)