Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 29 de Novembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: AUXILIAR ENFERMERÍA ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN DOMICILIOS OU INSTITUCIÓNS
Outros: CARNÉ DE CONDUCIR E COCHE IMPRESCINDIBLE

DESCRICIÓN:

PROPIAS DE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO