Ofertas de EMPREGO

PEÓN/A

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 02 de Decembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: Non se require formación
Experiencia: Valorarase experiencia en postos similares Requírese: -Certificado de minusvalía ou -Informe de persoas en risco de exclusión social (con ou sen RISGA)

DESCRICIÓN:

Apoio ás tarefas diarias en obras de construción e rehabilitación