Ofertas de EMPREGO

PEÓN/A

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 02 de Decembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: NON SE REQUIRE FORMACIóN
Experiencia: VALORARASE EXPERIENCIA EN POSTOS SIMILARES REQUíRESE: -CERTIFICADO DE MINUSVALíA OU -INFORME DE PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIóN SOCIAL (CON OU SEN RISGA)

DESCRICIÓN:

APOIO áS TAREFAS DIARIAS EN OBRAS DE CONSTRUCIóN E REHABILITACIóN