Ofertas de EMPREGO

TÉCNICO/A

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 03 de Decembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: CICLO SUPERIOR EN PROXECTOS DE EDIFICACIÓN. CICLO SUPERIOR EN PROXECTOS DE OBRA CIVIL. ARQUITECTO TÉCNICO. ARQUITECTO (PODE SER CALQUERA DELAS)
Experiencia: NON REQUERIDA

DESCRICIÓN:

COLABORACIÓN NO DESEÑO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANDAMIAXES E ESTRUTURAS EFÍMERAS