Ofertas de EMPREGO

DOCENTE DE INFORMáTICA

Vigo

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Xaneiro de 2020

REQUISITOS:

Formación: TITULACIóN UNIVERSITARIA DE GRAO MEDIO EN TELECOMUNICACIóNS/INFORMáTICA OU CICLO SUPERIOR DE INFORMáTICA. FORMACIóN METODOLóXICA OU EXPERIENCIA DOCENTE.
Experiencia: MíNIMO 1 ANO DE EXPERIENCIA LABORAL NA ESPECIALIDADE

DESCRICIÓN:

DOCENTE PARA MóDULO FCOI02: ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNET (25 HORAS).POSIBILIDADE DE IMPARTIR O MóDULO EN 3 CURSOS (XANEIRO, ABRIL E XULLO DE 2020)