Ofertas de EMPREGO

MOZO/A DE ALMACÉN

Vilagarcía de Arousa

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Xaneiro de 2020

REQUISITOS:

Formación: ESO
Experiencia: MíNIMO 1 ANO DE EXPERIENCIA

Outros: CERTIFICADO DE MANIPULACIóN DE ALIMENTOS. FORMACIóN EN PREVENCIóN DE RISCOS LABORAIS NO MANEXO DE CARRETILLAS ELEVADORAS E TRANSPALETAS MANUAIS E ELéCTRICAS. IMPRESCINDIBLE RESIDENCIA EN SANTIAGO OU ARREDORES.

DESCRICIÓN:

PERSOA RESPONSABLE, POLIVALENTE, CON FACILIDADE DE COMUNICACIóN E PARA A ATENCIóN AO CLIENTE. FUNCIÓNS: -RECEPCIóN DE MERCANCíA -REPOSICIóN DE ESTANTERíAS E CONTROL DE CADUCIDADES. -PREPARACIóN DE PEDIDOS. -APOIO AO LABOR DE FACTURACIóN. -ATENCIóN AO CLIENTE. -CANTAS ACTIVIDADES POIDAN XURDIR PARA O CORRECTO FUNCIONAMIENTO DA TENDA.