Ofertas de EMPREGO

TÉCNICO/A CONSULTORÍA

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 14 de Xaneiro de 2020

REQUISITOS:

Formación: TITULACIÓN UNIVERSITARIA. SOCIOLOXÍA, CIENCIAS POLÍTICAS OU DO ÁMBITO DAS HUMANIDADES. MÁSTER OU SIMILAR RELACIONADO CON IGUALDADE DE XÉNERO/VIOLENCIA DE XÉNERO.
Experiencia: EXPERIENCIA NO ÁMBITO DA IGUALDADE DE XÉNERO/VIOLENCIA DE XÉNERO E NO DESEÑO, EXECUCIÓN E SEGUIMENTO DE INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN DOS ÁMBITOS DA CONSULTORÍA RETNOVA

Outros: EXPERIENCIA DOCENTE, REDACCIÓN E FALA EN GALEGO NORMATIVO E CASTELÁN PARA ELABORACIÓN DE INFORMES E PUBLICACIÓNS. CARNÉ DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO

DESCRICIÓN:

DESEÑO, EXECUCIÓN E AVALIACIÓN DE PROXECTOS NOS ÁMBITOS DA ACTIVIDADE DA EMPRESA, IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN, ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN CON ESPECIAL INCIDENCIA NO ÁMBITO DA IGUALDADE/VIOLENCIA DE XÉNERO.