Ofertas de EMPREGO

TéCNICO/A SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO DE APLICACIóNS WEB

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 17 de Xaneiro de 2020

REQUISITOS:

Formación: A SINALADA NO APARTADO DE TAREFAS
Experiencia: A SINALADA NO APARTADO DE TAREFAS

DESCRICIÓN:

EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESEñO E FABRICACIóN DE PRODUTOS NATURAIS (COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS) A BASE DE INGREDIENTES DE ALTA CALIDADE CUXA EFICACIA ESTá DEMOSTRADA CLINICAMENTE. A SúA ACTIVIDADE PRINCIPAL ATóPASE EN GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA). BUSCAMOS UN TéCNICO/A SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO DE APLICACIóNS WEB. A SúA MISIóN SERá DESENVOLVER E DAR SOPORTE E ASISTENCIA TéCNICA A PáXINAS WEB E TENDAS ONLINE SOBRE O CMS WORDPRESS. • DESENVOLVEMENTO WEB E XESTIóN DE PROXECTOS WEB EN WORDPRESS E WOOCOMMERCE: - DESENVOLVEMENTO E IMPLEMENTACIóN DE CóDIGO BACK E FRONT- END - CREACIóN DE ESTRUTURAS E MAQUETACIóN DE NOVOS SITIOS WEB OU REALIZAR MODIFICACIóNS NAS PáXINAS XA EXISTENTES (CONSTRUTORES TIPO DIVI BUILDER) -MELLORA DO ECOMMERCE E USABILIDADE DO CLIENTE ( RESPONSIVE DESIGN) - INTEGRACIóNS GRáFICAS: BANNERS, VíDEOS... - IMPLEMENTACIóN SEO E COñECEMENTOS EN SEMáNTICA WEB • EXPERIENCIA EN JAVASCRIPT, PHP, JQUERY, MYSQL, HTML5 E CSS3. • EXPERIENCIA TRABALLANDO CON APIS EXTERNAS (POR EXEMPLO AMAZON) • XESTIóN DE SERVIDORES, OPTIMIZACIóN, SEGURIDADE, VELOCIDADE DE CARGA, XESTIóN DE DOMINIOS. • COñECEMENTOS DE SOFTWARE ERP - ODOO • COñECEMENTOS EN DESEñO GRáFICO E EXPERIENCIA NO DESEñO (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR…)