Ofertas de EMPREGO

XEROCULTOR/A

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 06 de Febreiro de 2020

REQUISITOS:

Formación: ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA. AUXILIAR DE ENFERMARÍA
Experiencia: AO MENOS 6 MENOS. VEHÍCULO PROPIO,

DESCRICIÓN:

ATÉNCIÓN AOS USUARIOS: ERGUER, DEITAR, CAMBIOS POSTURAIS, CAMBIO DE CUEIROS, ASEAR, DAR COMIDAS, TAREFAS DE LIMPEZA.