Ofertas de EMPREGO

DIRECTOR COMERCIAL

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 12 de Febreiro de 2020

REQUISITOS:

Experiencia: VALORÁRASE EXPERIENCIA MíNIMA DE 3 ANOS NO SECTOR

DESCRICIÓN:

- EXPANDIR E POTENCIAR OS SERVIZOS DA EMPRESA EN GALICIA. - PROSPECCIóN DE NOVOS CLIENTES E FIDELIZACIÓN DOS MISMOS. - ALCANZAR OS OBXECTIVOS PROPIOS. - CONTROL DE RESULTADOS DA EQUIPA. - PROFESIONALIZAR A EQUIPA: SUBIR NIVEIS DE VENDA Y POST-VENDA. - INCREMENTAR NOVOS CLIENTES E CONVENIOS DE COLABORACIóN. - POTENCIAR A COMPETITIVIDADE NA EQUIPA.