Ofertas de EMPREGO

DOCENTE XARDINERÍA E PODA

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 02 de Marzo de 2020

REQUISITOS:

Experiencia: - 3 ANOS DE PRáCTICA EN XARDINERíA - PRáCTICA EN IMPARTICIóN DE CURSOS

DESCRICIÓN:

IMPARTICIóN DE TEORíA E PRáCTICA DUN CURSO XA COMEZADO.