Ofertas de EMPREGO

LIMPADOR/A CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 06 de Marzo de 2020

REQUISITOS:

Experiencia: - REQUíRESE EXPERIENCIA. - IMPRESCINDIBLE POSUIR CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE (MíNIMO 33%). - RESIDENCIA NA ZONA DE SANTIAGO. - PERSOAS DINáMICAS.

DESCRICIÓN:

LIMPEZA LOCAL COMERCIAL.