Ofertas de EMPREGO

PROGRAMADOR INFORMÁTICO

Ames

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Marzo de 2020

REQUISITOS:

Formación: Ciclo formativo grao superior informática.
Experiencia: - Coñecementos PHP, Java Script, jQuery, frameworks MVC como Symfony. - Valoraranse coñecementos avanzados en administración de sistema Linux.

DESCRICIÓN:

Desenvolvemento dunha aplicación xa existente.