Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR TÉCNICO

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 15 de Maio de 2020

REQUISITOS:

Formación: CICLO RELACIONADO CON SECTORES DE QUíMICA,ENVíO E REXISTRO DE MOSTRAS
Experiencia: VALORABLE EXPERIENCIA

Outros: PERMITO DE CONDUCIR DE VEHíCULO PROPIO

DESCRICIÓN:

REVISIóN DE DESCARGAS EN VERTEDEIRO PARA DOCUMENTACIóN , ENVíO E REXISTRO DE MOSTRAS