Ofertas de EMPREGO

RESTAURADOR/A TITULADO/A

Padrón

DATA DE PUBLICACIÓN 11 de Setembro de 2020

REQUISITOS:

Experiencia: - REQUíRESE EXPERIENCIA RECENTE EN RESTAURACIóN DE RETABLOS

Outros: - TITULACIóN ACADéMICA: CONSERVADOR/A - RESTAURADOR/A DE BENS CULTURAIS

DESCRICIÓN:

RESTAURACIóN RETABLO