Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR ENFERMERÍA

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 14 de Setembro de 2020

REQUISITOS:

Formación: Auxiliar de enfermería ou Certificado de Profesionalidade Atención Sociosanitaria.
Experiencia: Valorarase experiencia no coidado e atención a persoas maiores.

DESCRICIÓN:

As propias do posto