Ofertas de EMPREGO

PROFESOR/A FORMACIÓN VIARIA

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 15 de Setembro de 2020

REQUISITOS:

Formación: TÍTULO DE PROFESOR/A DE FORMACIÓN VIARIA
Experiencia: NON REQUIRE

DESCRICIÓN:

IMPARTIR CLASES TEóRICAS E PRáCTICAS DO PERMISO B