Ofertas de EMPREGO

Maquinista / Palista

santiago de compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 12 de Abril de 2021

REQUISITOS:

Experiencia: Experiencia previa en maquinaria: retroexcavadora, pala cargadora ou bulldozer.

Outros: Flexibilidade horaria. Experiencia en centros de recuperación e tratamento de residuos. Implicación, Traballo en equipo, Iniciativa.

DESCRICIÓN:

Realizar as cargas, descargas e operacións de valorización e almacenamento dos residuos conforme aos procedementos e á autorización.