Ofertas de EMPREGO

DOCENTE PREPARACION OPOSICIÓNS

Ribeira

DATA DE PUBLICACIÓN 26 de Abril de 2021

REQUISITOS:

Formación: LICENCIATURA OU GRAO
Experiencia: EXPERIENCIA IMPARTICIóN PREPARACIóN OPOSICIÓNS

DESCRICIÓN:

PREPARACION OPOSICIÓNS XUNTA GRUPOS C1 E C2