Ofertas de EMPREGO

OPERARIO DE PRODUCIóN

Pino, O

DATA DE PUBLICACIÓN 07 de Outubro de 2021

REQUISITOS:

Formación: COñECEMENTOS DE MECáNICA E ELECTRICIDADE

DESCRICIÓN:

MANEXO DE MáQUINAS PARA CRIBADO DE CORTEZA