Ofertas de EMPREGO

OPERARIO PLANTA DE RESIDUOS

santiago de compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 08 de Outubro de 2021

REQUISITOS:

Outros: ESTAR EN POSESIóN DO CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE.

DESCRICIÓN:

RECEPCIóN, CLASIFICACIóN E ORGANIZACIóN DOS RESIDUOS RECIBIDOS NO CENTRO PRODUTIVO.