Ofertas de EMPREGO

DESENVOLVEDORES/AS ANDROID

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 10 de Maio de 2022

REQUISITOS:

Formación: FORMACIóN PROFESIONAL EN DAM OU DAW
Experiencia: COñECEMENTO E EXPERIENCIA PROGRAMANDO EN JAVA E KOTLIN PARA ANDROID, MVVM, ROOM, DATABINDING, RETROFIT, HILT. TRABALLO CON METODOLOXíAS áXILES COMO SCRUM. DOMINIO DO GIT E COñECEMENTO DE XESTORES DE PROXECTOS CMO JIRA OU REDMINE. VALORARANSE APTITUDES NA XESTIóN DE EQUIPOS E PROXECTOS.

DESCRICIÓN:

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIóNS MóBILES CON TECNOLOXíAS ANDROID E KOTLIN