Ofertas de EMPREGO

CONTABLE

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 26 de Xullo de 2022

REQUISITOS:

Formación: UNIVERSITARIA OU F.P. GRAO SUPERIOR EN CONTABILIDADE E FINANZAS
Experiencia: IMPRESCINDIBLE 1 ANO EN POSTO SIMILAR

Outros: VALORARANSE COñECEMENTOS DE LABORAL E INGLéS

DESCRICIÓN:

XESTIÓN E CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCEIRO CON REPORTE Á DIRECCIÓN