Ofertas de EMPREGO

DOCENTE

Ames

DATA DE PUBLICACIÓN 02 de Agosto de 2022

REQUISITOS:

Formación: DIPLOMADO/A OU LICENCIADO/A
Experiencia: EXPERIENCIA COMO DOCENTE NO ÁMBITO RELACIONADO.

DESCRICIÓN:

DESENROLAR O TEMARIO E IMPARTIR EN MODALIDADE PRESENCIAL AS SEGUENTES ESPECIALIDADES: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN ACTIVIDADES FORESTAIS E DE MANTEMENTO DO ESPAZO NATURAL. USO DE ESPAZO RECREATIVO E NATURAL. DESEÑO DE SENDEIROS. XESTIÓN DO ESPAZO DE OCIO NO ENTORNO NATURAL.