Ofertas de EMPREGO

TÉCNICO/A CONTABLE

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 03 de Agosto de 2022

REQUISITOS:

Formación: CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR OU ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
Experiencia: CONTABILIDADE E AUDITORÍA

DESCRICIÓN:

PROPIAS DO POSTO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE: CONCILIACIÓNS BANCARIAS, RELACIÓN CO AUDITOR E CONTABLE EXTERNOS, RELACIÓN CON PROVEDORES, ETC.