Ofertas de EMPREGO

NOVOS TALENTOS PARA XEFE/A DE SECTOR

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 19 de Setembro de 2022

REQUISITOS:

Formación: TITULACIóN DE FP DE FAMILIA TéCNICA (ELECTRóNICA, DESEñO, MONTAXES...), CARREIRAS DE FAMILIA TéCNICA (ENXEñERíA, QUíMICA, ARQUITECTURA...), CON VíNCULO CO SECTOR.
Experiencia: NON NECESARIA

Outros: MENOR DE 30 ANOS, TITULACIóN TERMINADA, MOBILIDADE NACIONAL OU REXIONAL (ZONA NORTE, CORNIXA CANTáBRICA).

DESCRICIÓN:

ENTRAR NO PROGRAMA DE TALENTO DE BRICOMART. EMPEZAR COMO VENDEDOR/A E CRECER A XEFE/A DE SECTOR NUN PRAZO DE 2 ANOS.