Ofertas de EMPREGO

ASESOR/A PATRIMONIAL

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 21 de Setembro de 2022

REQUISITOS:

Formación: GRAO OU LICENCIATURA
Experiencia: 3 anos de experiencia comercial

Outros: DOMINIO DO GALEGO

DESCRICIÓN:

-Asesoramento no proceso de compra e venda de oficina de farmacia. -Captación e prospección de clientes.