Ofertas de EMPREGO

TÉCNICO/A DE ENSAIOS E PROBAS ELÉCTRICAS

Coruña, A

DATA DE PUBLICACIÓN 24 de Novembro de 2022

REQUISITOS:

Formación: FP SUPERIOR ELECTRICIDADE/ ELECTRóNICA OU ENXEñERíA TéCNICA (GRADO) INDUSTRIAL EN ELECTRICIDADE
Experiencia: MíNIMA DE 2 ANOS EN PROBAS/ MANTEMENTO/ POSTA EN MARCHA

Outros:

Dispoñibilidade para viaxar/ residencia nos arredores de A Coruña/ valorable nivel alto de inglés (B1-B2)

DESCRICIÓN:

DOCUMENTACIóN: INTERPRETACIóN ESQUEMAS ELéCTRICOS DESENVOLVIDOS E UNIFILARES DE BT E AT - PROBAS FUNCIONAIS EN SUBESTACIÓNS: PROBAS DE SINAIS, ENCRAVAMENTOS E INTEGRACIóN DE TODO O SISTEMA ELéCTRICO EN SUBESTACIÓNS, ESPECIALMENTE EN PLANTAS DE XERACIóN MEDIANTE ENERXíAS RENOVABEIS - PROBAS PREDICTIVAS EN TPS. PROBAS PREDICTIVAS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA MEDIANTE INXECCIÓNS DE EQUIPOS DE PROBA - PROBAS INXECCIÓNS SECUNDARIAS: PROBAS DE INXECCIóN EN RELéS DE PROTECCIóN EN SISTEMAS DE BT, MT E AT. MANEXO EN SOFTWARE ESPECíFICO DE RPS. COÑECEMENTOS DE SISTEMAS DE CONTROL E COMUNICACIÓNS, ESPECIALMENTE IEC 61850 ­ EQUIPOS ESPECIAIS: CPC-100 + TD1: PROBAS PREDICTIVAS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA CMC 256/356: INXECCIÓNS SECUNDARIAS EN RELéS DE PROTECCIÓNS