Ofertas de EMPREGO

RESPONSABLE DE CALIDADE E MEDIO AMBIENTE

Lalín

DATA DE PUBLICACIÓN 08 de Marzo de 2023

REQUISITOS:

Formación: - TITULACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA NA RAMA QUÍMICA, ENXEÑERÍA, BIOLOXÍA OU TITULACIÓNS AFÍNS - IMPRESCINDIBLE MÁSTER ESPECIALIZADO EN CALIDADE, PREVENCIÓN E MEDIOAMBIENTE
Experiencia: MÍNIMA DE 3 ANOS DESEMPEÑANDO AS FUNCIÓNS INDICADAS

Outros:

Valorarase coñecementos en IATF

DESCRICIÓN:

- REVISAR, ACTUALIZAR E ASEGURAR O CUMPRIMENTO DOS PROCEDEMENTOS ESTABLECIDOS - DAR SOPORTE E IMPLANTAR AS POLíTICAS DE CALIDADE E MEDIO AMBIENTE DA EMPRESA -PLANIFICAR E IMPARTIR FORMACIÓN AOS/AS TRABALLADORES/AS EN MATERIA DE CALIDADE E MEDIO AMBIENTE - SUPERVISIÓN DA MAQUINARIA E EQUIPOS DE TRABALLO - CONTROL DOCUMENTAL EN MATERIA DE PRL E MEDIO AMBIENTE E CONTACTO DIRECTO CO DEPARTAMENTO DE CALIDADE - SUPERVISIÓN DAS ANÁLISES REALIZADAS POLO EQUIPO DE LABORATORIO - REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE PROCESOS DE PRODUCIÓN - XESTIÓN DA CALIDADE DOS SUMINISTROS DOS PROVEEDORES E DAS CALIBRACIÓNS EXTERNAS - AUDITORÍA DE CALIDADE E MEDIOAMBIENTE - XESTIÓN DA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE RISCOS LABORAIS E REVISIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA PLANTA, REALIZANDO O SEGUIMENTO E CONTROL DA DOCUMENTACIÓN DAS SUBCONTRATAS E XESTIÓN DA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE PRL, CON SOPORTE DO SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO