Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR DOMICILIARIO/A

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 10 de Marzo de 2023

REQUISITOS:

Formación: PREFERIBLEMENTE CON FORMACIÓN DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR OU SOCIOSANITARIO/A
Experiencia: CON EXPERIENCIA EN ATENCIÓN A PERSOAS

DESCRICIÓN:

TAREFAS DE ATENCIÓN PERSOAL E DOMÉSTICA