Ofertas de EMPREGO

MONITORES/AS OCIO E TEMPO LIBRE

Provincia A Coruña

DATA DE PUBLICACIÓN 15 de Marzo de 2023

REQUISITOS:

Formación: CURSO MONITOR/A OCIO E TEMPO LIBRE
Experiencia: VALORARASE EXPERIENCIA PREVIA

DESCRICIÓN:

AS VACANTES SON PARA SANTIAGO, MUROS, BETANZOS, NOIA E FERROL. AS TAREFAS A LEVAR A CABO SON AS PROPIAS DO POSTO