Ofertas de EMPREGO

DOCENTE DE "BUSCA ACTIVA DE EMPREGO"

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 25 de Marzo de 2024

REQUISITOS:

Formación: PEDAGOXíA, PSICOPEDAGOXíA, SOCIOLOXíA, DEREITO, RELACIóNS LABORAIS OU MESTRES/AS EN TODAS AS ESPECIALIDADES, OU TíTULO DE GRADUADO/A EN PSICOLOXíA OU TíTULO DE GRADUADO/A EN PEDAGOXíA OU POSGRAO DE ESPECIALIZACIóN EN PSICOPEDAGOXíA OU ESTAR EN POSESIóN DO C.F.G.S EN INTEGRACIóN SOCIAL
Experiencia: 5 ACCIóNS FORMATIVAS DE BUSCA DE EMPREGO NOS TRES úLTIMOS ANOS

DESCRICIÓN:

DOCENTE DE "OBRADOIRO DE BUSCA ACTIVA DE EMPREGO" (30 H) LOCALIDADES: SANTIAGO, CORUñA, LUGO