Ofertas de EMPREGO

XEROCULTORES/AS

Santiago de compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 01 de Xullo de 2024

REQUISITOS:

Formación: TITULACIóN RELACIONADA COA AXUDA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIóNS SOCIAIS
Experiencia: CANDO MENOS 1 ANO DE EXPERIENCIA

DESCRICIÓN:

COIDADO DE PERSOAS MAIORES, ASEO, DAR COMIDAS, SUBMINISTRAR MEDICACIóN, CAMBIOS POSTURAIS, ETC.