Ofertas de EMPREGO

DOCENTE DE "CURSO DE AUXILIAR DE SERVIZOS XERAIS"

Santiago de compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Xullo de 2024

REQUISITOS:

Formación: Titulación universitaria ou Formación Profesional de Grao Superior; ou Formación Profesional de Grao Medio nas ramas de Seguridade e Prevención ou Certificado profesional de nivel 2, na familia profesional de Seguridade e Prevención.
Experiencia: 2 accións formativas similares en las últimos 5 años

Outros:

CALIDAD E ATENCIÓN AO CLIENTE. TÉCNICAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN E ARQUIVO. NOVAS TECNOLOXÍAS E INFORMÁTICA. CONTROL DE ACCESOS. SERVIZO DE CONSERXERÍA.  

SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. PRIMEROS AUXILIOS E PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CALIDAD E ATENCIÓN AO CLIENTE. TÉCNICAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN E ARQUIVO. NOVAS TECNOLOXÍAS E INFORMÁTICA. CONTROL DE ACCESOS. SERVIZO DE CONSERXERÍA.  

SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. PRIMEROS AUXILIOS E PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DESCRICIÓN:

DOCENCTE DO "CURSO DE AUXILIAR DE SERVIZOS XERAIS" (210 HORAS)