Axencia Local de Colocación

Prospección

Prospección

Ten por finalidade realizar estudos e investigacións sobre o mercado de traballo local e os factores que o determinan, analizando a súa situación, evolución, tendencia das súas ocupacións e/ou o comportamento dos diversos sectores económicos. Froito disto, proporánse programas e medidas para o establecemento de políticas activas de emprego que faciliten o achegamento entre a oferta e a demanda de emprego na Cidade.

Cifras de emprego. Dirección Provincial de A Coruña. Abril 2012

Cifras de emprego. Dirección Provincial de A Coruña. Maio 2012

Cifras de emprego. Dirección Provincial de A Coruña. Agosto 2012

Cifras de emprego. Dirección Provincial de A Coruña. Setembro 2012

Cifras de emprego. Dirección Provincial de A Coruña. Outubro 2012

Cifras de emprego. Dirección Provincial de A Coruña. Novembro 2012