PACTO LOCAL POLO EMPREGO

O 28 de febreiro de 2024 asinouse o V Pacto Local polo  Emprego 2024 - 2027

Web do Pacto Local polo Emprego

O Concello de Santiago abordou a creación e desenvolvemento do V Pacto Local polo  Emprego 2024 - 2027 coa participación da Universidade de Santiago de Compostela, a Cámara de Comercio de Santiago, as centrais sindicais U.X.T. e CC.OO., a Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre, as Asociacións de Empresarios Hostalería de Santiago e Hostalería.gal,  e a Asociación Plataforma polo Emprego. Para lograr un mercado de traballo que ofreza oportunidades laborais para todos e todas, con políticas activas de emprego que se anticipen aos retos do futuro do traballo e que permitan integrar, a nivel local, os recursos públicos procedentes de todos os niveis da administración que afectan ao emprego e ao desenvolvemento local, e asentando as bases que permitan implantar unha actividade económica produtiva e sostible; apoiando ás pemes, aproveitando o coñecemento e a experiencia, aplicando a innovación e a dixitalización, adaptando e fortalecendo os recursos endóxenos e o tecido produtivo existente, así como atraendo investimentos, empresas e talento.

O acordo busca mellorar a política municipal de promoción produtiva e laboral. Contribuír á creación e mantemento de emprego xusto, decente e de calidade, e o emprendemento sostible e inclusivo, acompañando a todas as persoas ao longo da vida laboral a través da orientación e a formación, e colaborando activamente cos axentes  e as empresas na incorporación do talento para mellorar a súa competitividade.

O V Pacto Local polo Emprego 2024 – 2027 busca integrar e coordinar as actuacións dos distintos actores esenciais na vida económica e laboral do municipio, aproveitando as súas capacidades para complementar e reforzar as actuacións públicas co fin de alcanzar maiores niveis de desenvolvemento económico e social na cidade, para con iso:

  • Mellorar os niveis de emprego, a súa calidade e estabilidade tras o impacto da pandemia do COVID 19.
  • Potenciar a atención ás persoas a través da personalización de servizos.
  • Potenciar o ecosistema de Formación Profesional que se adapte ás necesidades da cidade.
  • Acompañar e facilitar a participación sostible e estable de todos/as no mercado laboral.
  • Falicitar o acceso e mantemento do emprego ás persoas con especiais dificultades de inserción.
  • Reforzar as capacidades da Axencia Local de Emprego.
  • Proporcionar un contexto favorable para o emprendemento e o emprego autónomo.
  • Impulsar a Economía Social para a xeración dun tecido económico, inclusivo e sostible.

 

O resultado final sintetízase no deseño de 78 Metas vinculadas a 17 Obxectivos Estratéxicos articulados en 4 liñas estratéxicas. Ditas liñas son: Apoiar ás persoas para o emprego, Impulsar o desenvolvemento económico e o emprego, Transición do modelo produtivo cara a sostibilidade, o emprego e o ben común e Fortalecer o traballo en Rede de Axentes e  Colaboración público – privada. Establécense ademais 6 principios transversais ao conxunto das actuacións realizadas no marco do Pacto Local polo Emprego.

 

Na firma estiveron presentes: María Rozas Pérez, Primeira tenenta de alcaldesa e Concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude; Xan Duro Fernandez, Concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais; Pilar Murias Fernández, Vicerreitora de Estudantes e Cultura; María Pais Fajín, Presidenta da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela; José Fernández Alborés, Presidente Asociación da Área Empresarial do Tambre; Sara Santos Ferreiro, Presidenta da Asociación Hostelería Compostela; Lois Alberte Lopes García, Presidente da Asociación Hostalaría.gal; Joaquín García Gutiérrez, Secretario Xeral de CCOO Santiago – Barbanza; Marisa Rodríguez Vázquez, Secretaria Xeral da UGT Compostela – Barbanza e Miguel Fernández Blanco, Presidente da Asociación Plataforma polo Emprego.