PACTO LOCAL POLO EMPREGO

O Pacto Local polo Emprego de Santiago de Compostela é unha iniciativa promovida pola Concellaría de Benestar, Familia, Muller e Emprego do Concello de Santiago para, en colaboración con entidades do tecido económico e social da nosa cidade, desenvolver políticas activas de emprego que favorezan a creación de emprego estable e de calidade na nosa cidade, así como a mellora das cualificacións profesionais, co fin último dun desenvolvemento económico sostíbel que procure a inclusión social.